Content Image

Content Image

recykling materiałów budowlanych Rzeszów

Recykling materiałów budowlanych polega na wstępnej segregacji na terenie budowy (oddzielenie wszelkich materiałów budowlanych). Następnie materiał jest transportowany na składowisko recyklingowe, gdzie 2 maszyny gąsienicowe poddają materiał:

I.  kruszeniu
II. frakcjonowaniu kruszywa (na przesiewaczu 3 pokładowym)

Dzięki tym czynnościom otrzymujemy 3 frakcje materiału recyklingowego:
I.      0-16 mm
II.   10-32 mm
III.  32-64 mm