Content Image

Content Image

roboty ziemne, wykopy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo TRANS-PAMA na zlecenie klientów wykonuje roboty ziemne o dużych powierzchniach wykopów. Są to wykopy szerokoprzestrzenne pod roboty specjalistyczne.

Ostatnią naszą pracą tego typu jest wykonanie wykopu pod 2 w Polsce pylon o wysokości 108,5m - kubatura prac to 1500m3. Wykop pod roboty fundamentowe ma głębokość 10m poniżej poziomu gruntu (są to prace przygotowawcze pod palowanie).