Content Image

Content Image

utwardzanie dróg dojazdowych i placów w Rzeszowie

TRANS-PAMA wykonuje utwardzanie dróg dojazdowych, placów manewrowych, parkingów. Prace wykonujemy z materiału własnego.

Drogi dojazdowe wykonujemy kompleksowo w następujących etapach;
- korytowanie
- podsypka piaskowa
- geowłóknina
- kamień gruby (32-64m)
- zasypka (6-32mm)
Ostatnim elementem prac jest wałowanie, które wykonujemy własnym walcem wibracyjnym o  masie 13,5 t.